Martin Bucek
#podcaster #cosplay #glamour #photographer
english version below ⬇️
Patreon jako hlavní kanál veškerého obsahu
Patreon se od 1.1.2024 stává hlavním kanálem pro publikování veškerého contentu, který produkuji. Patroni tak dostanou vše za jedny peníze (v nejvyšším Exclusive tieru).
FOTKY
archiv a nové produkce, teď už vše v plném rozlišení 42 mpix a aktualizace 3x týdně
VIDEA
plné scénky, backstage a time-lapse z focení
SHORTS
reelsy, stories, tiktoky a vše co bylo původně na instagramu, bude primárně zde taky v erotické verzi
PODCAST (jen česky)
Podkast Club RED, to jest eroticky laděné podcasty, kde publikuji epizodu týdně s bonusovou částí jen pro platící uživatele, v audio verzi a bonus část taky jako HD video
Dále zůstávají sítě:
HeroHero
Ideální pro lidi, které zajímá jen a jen podcast za co nejnižší cenu - ta je cca poloviční oproti Patreonu, ale nejsou tam žádné videa a fotky, protože to nemůžu publikovat kvůli podmínkám.
YouTube
Zde publikuji všechny veřejně přístupné epizody (bez bonus contentu, který je tedy na Patreonu a HeroHero jedna ku jedné)
OnlyFans
Tuto platformu používám jen na content, který z důvodu podmínek nemůže být publikován na Patreonu, to znamená veškerá tvrdší erotika. Proto obvykle najdete na Patreonu non-nude a nude části setů a videí, a zbytek už bohužel až na OnlyFans. Dá se říct, že Patreon je pro estéty, a OnlyFans pro ty, co musí vidět všechno.
Propojení Patreonu na OF je zatím v řešení, takže to nemám za jednu cenu, ale OF se platí osobitě.
Promo
Promo na výše uvedené najdete na Instagramu, TikToku a X, dle toho co je možné na dané síti publikovat.
Seznam všech sítí zde:

Patreon as the Main Channel for All Content
From January 1, 2024, Patreon will become the main channel for publishing all the content I produce. Patrons will thus get everything for a single price (in the highest Exclusive tier).
PHOTOS
Both archive and new productions, now all in full 42 mpix resolution with updates 3 times a week
VIDEOS
Including scenes, backstage, and time-lapses from photoshoots
SHORTS
Reels, stories, TikToks, and everything that was originally on Instagram will primarily be here also in an erotic version
PODCAST (Czech language only)
Podcast Club RED, that is, erotically themed podcasts, where I publish an episode weekly with a bonus section only for paying users, both in audio format and the bonus part also as HD video
Other networks:
HeroHero (CZ)
Ideal for people interested solely in the podcast for the lowest price - which is about half compared to Patreon, but there are no videos and photos, as I cannot publish them due to terms and conditions.
YouTube
Here I publish all publicly accessible episodes (without bonus content, which is thus on Patreon and HeroHero on a one-to-one basis)
OnlyFans
I use this platform only for content that cannot be published on Patreon due to terms, meaning all the harder erotica. Therefore, you typically find non-nude and nude parts of sets and videos on Patreon, and the rest, unfortunately, only on OnlyFans. It can be said that Patreon is for aesthetes, and OnlyFans for those who must see everything. The connection of Patreon to OF is still in progress, so I don't have it for one price, but OF is paid separately.
Promo
Promotions for the above can be found on Instagram, TikTok, and X, depending on what can be published on the respective network.
List of all networks here: